Domů česká výroba materiálů pro obnovu staveb a památek O firmě | Kontakt
Firma AQUA obnova staveb s.r.o. vstoupila na trh v roce 1992. Vyrábíme a dodáváme materiály a nářadí pro opravy a restaurování staveb a nemovitých kulturních památek. Základem výrobních postupů jsou historické technologie a výsledky výzkumu od padesátých let 20. století až dodnes. Naše výrobky i poradenství nabízíme pro obnovu drobných stavebních objektů, obytných domů, církevních staveb i významných národních kulturních památek.
POROKALK - vápenné fasádní barvy (cena GRAND PRIX na FOR ARCH 2000)
VAPO - vápenné materiály pro malty, injektáž a tmelení
PETRA - suché maltové směsi pro opravu kamene a teraca
POROSIL - prostředky pro zpevňování a hydrofobizaci kamene, omítek a dalších tradičních materiálů

Vážení zákazníci,

během Vánočních svátků bude naše prodejna UZAVŘENA ve dnech

22.12.2018 - 2.1.2019.

Vážíme si Vaší přízně, děkujeme za spolupráci v letošním roce a těšíme se na Vás v roce příštím.

Klidné Vánoční svátky a dobrý rok 2019 Vám přeje Jan Bárta a celý tým AQUA obnova staveb s.r.o.Náš zástupce pro Slovensko
Tri Elementy s.r.o.
Mgr.Art. Vladislav Plekanec +421 948 393 223
Vajnorská 6
831 03 Bratislava

AQUA obnova staveb s.r.o.
Grafická 12, 150 00 Praha 5Zámek Buštehrad
realizace: Archatt památky Třebíč

Na obnovu fasád nádvoří byl použit vápenný nátěr POROKALK.

Zámek Buštehrad
Dům služeb - Líbeznice
realizace: Stabyt b.d.

Původně novorenesanční dům z 19. století prošel v období reálného socialismu řadou stavebních úprav. Jedním z cílu nedávné rekonstrukce bylo navrátit objektu ztracenou důstojnost.
Na fasádu byl použit vápenný nátěr POROKALK.

Dům služeb - Líbeznice
starší akce

Klášter Velehrad
realizace:

V roce 2012 byla zahájena poslední etapa obnovy pozdně barokních fasád celého komplexu - restaurování fasád basiliky. Na rozdíl od nátěrového systému předchozích etap, kdy byly klášterní budovy opatřeny silikátovým nátěrem, byla letošní úprava basiliky provedena vápenným nátěrem POROKALK. Odstíny byly vzorkovány za účasti pracovníků Národního památkového ústavu a po řadě odborných debat byl chrám proveden v jediném odstínu s lazurně jemně odlišenými prvky hlavní fasády. Výsledkem je monumentální působení basiliky a důstojný vzhled této Národní kulturní památky.

Lotyšsko Daugavpils Art Centre
realizace: Restaurators DI V.J.Platais

Jedna za staveb v barokní pevnosti Daugavpils, obdržela v loňském roce cenu za nejlépe zrekonstruovanou budovu roku 2012 v Lotyšsku. Při obnově fasád byl použit vápenný nátěr Porokalk.

Rekonstrukce domu U Bílého pelikána č.p. 239/III
roh Prokopské ulice a Maltézského náměstí
realizace: firma SP stavby

Barevnost klasicistní fasády určil restaurátorský průzkum dle dochovaných vrstev. Nátěr je proveden naším klasickým postupem, na poklad natřený podnátěrem Porokalk je nanesena jedna vrstva tónované vápenné barvy Porokalk.

skrýt starší akce

webdesign: Studio D.O.M.A.
AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 10, Praha 5, 150 00, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz